Γνωρίζοντας την κτηνοτροφία

Αιγοπρόβατα

Βοειδή

Ορνιθοτροφία

Ευφυής γεωργία στην κτηνοτροφία

Κτηνοτροφία

Κτηνοτροφία

Η κτηνοτροφία προέρχεται από τις λέξεις κτήνος και τροφή, δηλαδή είναι η συστηματική εκτροφή ή/ και αναπαραγωγή ζώων με στόχο την χρήση ή πώληση των προϊόντων που αυτά παράγουν. Τα ζώα που προσφέρουν μεγαλύτερο όφελος στον άνθρωπο είναι τα  βοοειδή, τα αιγοπρόβατα, τα πτηνά και οι χοίροι.

Τα προϊόντα που παράγονται από την κτηνοτροφία είναι τρόφιμα υψηλής θρεπτικής και βιολογικής αξίας, όπως είναι το κρέας, το γάλα και τα αυγά. Έχουν υψηλή περιεκτικότητά  σε αμινοξέα τα οποία δεν μπορούν να παραχθούν από τον ανθρώπινο οργανισμό αλλά είναι αναγκαία στη δόμηση των πρωτεϊνών του ανθρώπινου σώματος. Επίσης είναι πλούσια σε βιταμίνες(π.χ. κυριότερη πηγή βιταμίνης Β12), μέταλλα (π.χ. φωσφόρος και σίδηρος) και ιχνοστοιχεία.

Εκτός από τα παραπάνω αγαθά, τα ζώα δίνουν προϊόντα όπως μαλλί το οποίο χρησιμοποιείται με τη βιομηχανία της υφαντουργίας. Επίσης τα κόπρανα των προβάτων, των αιγών κ.λπ. χρησιμοποιείται ως λίπασμα για την αύξηση της οργανικής ουσίας του εδάφους.

Η κτηνοτροφία αποτελεί σε πολλές περιπτώσεις μοναδικό μέσο εκμετάλλευσης της γης σε περιοχές που οι εδαφοκλιματικές και γεωμορφολογικες συνθήκες δεν επιτρέπουν την οποιαδήποτε άλλη γεωργική εκμετάλλευση. Τέτοια παραδείγματα είναι οι ορεινές και στεπικές περιοχές ή οι περιοχές με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Επίσης, μέρη των γεωργικών προϊόντων που δεν μπορούν να τα εκμεταλλευτούν οι παραγωγοί περαιτέρω (υπολείμματα) αλλά και προϊόντα της βιομηχανίας, χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ζωοτροφών υψηλής βιολογικής αξίας.
 

2024 Agroclica, All rights reserved