Οροι Χρήσης

Γενικά

Ποιοί είμαστε και τι κάνουμε

Το Agroclica.gr είναι μια επιγραμματική υπηρεσία προβολής και αναζήτησης πληροφοριών, προϊόντων και υπηρεσιών. Παρέχεται από την AGROCLICA IKE.  Οι πληροφορίες παρέχονται με αυτόματο τρόπο και διατίθενται πιθανώς και με τη μορφή αρχείου. Με κανέναν τρόπο και σε καμία περίπτωση το Agrolica.gr δεν συμμετέχει σε οποιαδήποτε οικονομική συναλλαγή μεταξύ του τελικού χρήστη και οποιοδήποτε προβαλλόμενου. Για θέματα σχετικά με την ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ την ευθύνη τη φέρει ο συντάκτης που την υπογράφει, άλλως ο ιστότοπος. Ο ως άνω ιστότοπος παρέχει στα εγγεγραμμένα μέλη - χρήστες του ορισμένες επιπλέον λειτουργίες που διευκολύνουν την έρευνα πληροφόρησης και την περιήγηση σε εμπορική ή μη πληροφόρηση. Για παράδειγμα, ενημέρωση (alert) κατά προτεραιότητα ή  ειδοποιήσεις βασισμένες σε λέξεις - κλειδιά ( key words ).


Η εγγραφή στο Agroclica.gr πιθανόν να προϋποθέτει την ύπαρξη ενός έγκυρου email και κινητού τηλεφώνου, τα οποία δεν δημοσιεύονται και δεν διαμοιράζονται με τρίτους όπως ορίζεται και στην αναρτημένη στον ιστότοπο agroclica.gr Πολιτική Απορρήτου , αλλά χρησιμοποιούνται για την επαλήθευση του χρήστη κατά τη σχετική διαδικασία σύνδεσης και εγγραφής σε εξατομικευμένες υπηρεσίες του ιστοτόπου. Τεχνικά, μπορεί να υπάρχει η δυνατότητα εγγραφής μέσω εφαρμογών τρίτων υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης (ενδεικτικά αναφέρεται το instagram, facebook, twitter).


Στην περίπτωση που ο χρήστης θελήσει να αναρτήσει κάποια πληροφορία, σχόλιο, κριτική, αυτό θα επιτρέπεται με την εγγραφή και πιστοποίησή του με την προηγούμενη διαδικασία. Σε κάθε περίπτωση θα έχει την αποκλειστική ευθύνη για τις πληροφορίες που καταχωρεί σε οποιοδήποτε σημείο του Agroclica.gr . Αυτές οι πληροφορίες και κρίσεις οφείλει να παρέχονται από το χρήστη βασιζόμενες σε πραγματικά γεγονότα, χωρίς να έχουν στόχο να βλάψουν ή να προκαλέσουν ζημιά, ακολουθώντας το πλαίσιο του δημόσιου ευπρεπούς διαλόγου και τηρούν την ελληνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία.


Το Agroclica.gr έχει δικαίωμα να ελέγχει τις πληροφορίες που καταχωρούνται. Σε περιπτώσεις, δε, παραβίασης όρων χρήσης ή νομοθεσίας, μπορεί κατά την ελεύθερη κρίση του να επεξεργαστεί ή διαγράψει τις πληροφορίες αυτές ή όσες θεωρήσει πως μπορούν να έχουν βλαπτικό περιεχόμενο.


Απαραίτητοι ορισμοί

  1. Δεδομένα. Στοιχεία που χρησιμοποιούνται από τον επεξεργαστή τους και αφορούν την οικονομική κατάσταση, τις συναλλαγές και τις υποχρεώσεις συναλλασσόμενων. Προσωπικού χαρακτήρα δεδομένα προβλέπονται από την ορισμένη Πολιτική Απορρήτου.
  2. Χρήστης. Κάθε ιδιώτης ή επαγγελματίας, φυσικό πρόσωπο, που έχει πρόσβαση στις παρεχόμενες από τον παρόντα ιστότοπο υπηρεσίες, που τις διαμοιράζεται και τις λαμβάνει με οποιοδήποτε τρόπο.
  3. Προβαλλόμενος. Όποιος στα πλαίσια συμβάσεως εμφανίζεται και θεωρείται έμπορος και πωλητής προϊόντων στην ως άνω ιστοσελίδα.


Περι πνευματικής ιδιοκτησίας του περιεχομένου του ιστοτόπου

Το περιεχόμενο του Agroclica.gr αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της AGROCLICA IKE. Συνεπώς, απαγορεύεται η αντιγραφή ή αναδημοσίευση ή με οποιοδήποτε τρόπο εκμετάλλευσης μέρους ή ολόκληρου του περιεχομένου της υπηρεσίας και των προβαλλομένων πληροφοριών. Επίσης η ίδια απαγόρευση ισχύει και για τον τρόπο προβολής της πληροφορίας ( lay out ). Η πλοήγηση ή η χρήση οποιασδήποτε λειτουργίας της σελίδας αυτόματα σημαίνει ότι αποδέχεστε τους όρους χρήσης του Agroclica.gr ανεπιφύλακτα.


ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ

H AGROCLICA IKE, με έδρα στο Δήμο Αθηναίων ΑΦΜ 801781579 Δ.Ο.Υ. Δ' (Δ', Η') ΑΘΗΝΩΝ (Δ', Η, Ι', ΙΑ' ΑΘΗΝΩΝ) email: info@agroclica.gr, παρέχει στους επισκέπτες, χρήστες, συνδρομητικά μέλη της, τη δυνατότητα στο δικτυακό τόπο Agroclica.gr, να αντλήσουν πληροφορίες, να ενημερωθούν, να αναζητήσουν προϊόντα και υπηρεσίες, ανάλογα με τις προτιμήσεις τους, τα οποία διατίθενται από προβαλλόμενες εντός του ιστοτόπου επιχειρήσεις και επαγγελματίες με τα οποία συνεργάζεται η AGROCLICA IKE. Η όποια αναζήτηση των προϊόντων και υπηρεσιών γίνεται είτε μέσω μηχανής αναζήτησης είτε μέσω των ταξινομημένων κατηγοριών, που πιθανώς διαθέτει η υπηρεσία, ή και άλλων μεθόδων αναζήτησης.


Οι παρόντες Όροι Χρήσης ρυθμίζουν τη σχέση της AGROCLICA IKE με τους επισκέπτες - χρήστες της ιστοσελίδας agroclica.gr , που διαχειρίζεται, κατά την περιήγηση και χρήση του συνόλου των σελίδων, εφαρμογών, διαφημίσεων . Η παρεχόμενη και ως άνω περιγραφόμενη υπηρεσία πρόσβασης και χρήσης πληροφοριών διατίθεται στους επισκέπτες- χρήστες δωρεάν. Οποιαδήποτε αγορά προϊόντος ή υπηρεσίας από προβαλλόμενο κατάστημα ή επιχείρηση πραγματοποιείται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη και διέπεται αποκλειστικά από τους Όρους Συναλλαγής της  συγκεκριμένης επιχειρηματικής δομής. Η υπηρεσία πληροφόρησης παρέχεται σε φυσικά πρόσωπα, που είναι ικανά για δικαιοπραξία, σύμφωνα με τον ελληνικό Νόμο, για προσωπική, μη εμπορική χρήση ( εξαιρουμένων των περιπτώσεων που υφίσταται γραπτή συμφωνία ) και υπό την προϋπόθεση πλήρους και ανεπιφύλακτης αποδοχής των παρόντων Όρων Χρήσης τους οποίους ο επισκέπτης καλείται να διαβάσει προσεκτικά και - εφόσον τους αποδέχεται- να προβεί σε επίσκεψη ή και χρήση των σελίδων και υπηρεσιών του agroclica.gr


Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της Agroclica IKE και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς, το περιεχόμενο της υπηρεσίας agroclica.gr δε μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο εκμετάλλευσης με οποιονδήποτε τρόπο. Τα προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ενότητες της Υπηρεσίας agroclica.gr και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών κλπ, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία των φυσικών ή νομικών προσώπων που τα εκπροσωπούν.


Πρόσβαση στις παρεχόμενες επί πληρωμή υπηρεσίες -Σημασία του Λογαριασμού χρήστη

Η επίσκεψη, περιήγηση και χρήση της υπηρεσίας agroclica.gr δεν προϋποθέτει να δοθεί καμία απολύτως ευαίσθητη προσωπική πληροφορία από τον επισκέπτη. Ο επισκέπτης μπορεί για την πρόσβαση σε εξατομικευμένες υπηρεσίες να εγγραφεί ως χρήστης επιλέγοντας και δηλώνοντας ένα μοναδικό username, email και κωδικό πρόσβασης χωρίς υποχρέωση να δηλώσει κανένα επιπλέον προσωπικό του στοιχείο.H agroclica.gr μέσω των λειτουργιών που παρέχει θα λαμβάνει γνώση και θα τηρεί μόνον το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που έχει δηλώσει, κατά την εγγραφή του και σε τυχόν αντίστοιχη υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης αν η εγγραφή γίνει μέσω κάποιας εξ αυτών ( π.χ. Google ). Πιθανόν για λόγους στατιστικής, η δραστηριότητα του χρήστη κατά την περιήγησή του στον ιστότοπο agroclica.gr να παρακολουθείται λαμβάνοντας γνώση μέσω της πολιτικής προστασίας των προσωπικών πληροφοριών των χρηστών του agroclica.gr και είναι διαθέσιμη και στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.agroclica.gr/page/1/policy


Περιεχόμενο που αναρτά ο χρήστης

 Kάθε χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλο και οποιοδήποτε περιεχόμενο αναρτά, δημοσιεύει και καθιστά διαθέσιμο μέσω της agroclica.gr. Oι χρήστες κατά την ανάρτηση σχολίων οφείλουν να αποφεύγουν τη διάδοση πληροφοριών, που μπορεί να βλάψοτηςους χρήστες. Η ανάρτηση σχολίων πρέπει να γίνεται στην ελληνική γλώσσα ή και στην γλώσσα της χώρας που δραστηριοποιείται το agroclica.gr . Επίσης δε γίνεται ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση λογισμικού ή περιεχομένου κάθε μορφής (κειμένου, εικόνας, ήχου) που παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε φορέα Ακόμα δεν επιτρέπεται ανάρτηση, δημοσίευση  ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση οποιασδήποτε  διαφήμισης ή άλλου περιεχομένου προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών ή τρίτων δικτυακών τόπων καθώς και η αποστολή ανεπιθύμητων  ηλεκτρονικών μηνυμάτων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου.  Η agroclica.gr μπορεί να τροποποιήσει οποτεδήποτε τους όρους, υπό τους οποίους επιτρέπεται η υποβολή περιεχομένου από τους χρήστες ή και να διακόψει προσωρινά ή και να καταργήσει την προαναφερόμενη λειτουργία,  καθώς και να τροποποιήσει τα επιτρεπόμενα όρια που αφορούν τη διάρκεια, το μέγεθος των σχολίων, που μπορεί να δημιουργεί ο χρήστης ή και το είδος και τη μορφή άλλων αρχείων και δεν θα ευθύνεται για την απώλεια ή την αποτυχία δημοσίευσης σχολίων, που δε θα συνάδουν με τους ισχύοντες όρους. Ειδικά σε σχέση με το περιεχόμενο, που δημοσιεύεται από τους χρήστες, παρέχεται στην agroclica.gr διαρκής  και ανέκκλητη άδεια για χρήση, αναπαραγωγή, διανομή, αναδημοσίευση,  προσαρμογή, κατάργησή του, ολόκληρου ή μέρους του ανάλογα με τις ανάγκες, την τεχνολογική εξέλιξη της υπηρεσίας agroclica.gr στους δικτυακούς τόπους στους οποίους φιλοξενείται η Υπηρεσία ή/και τα μέσα και τις συσκευές μέσω των οποίων η Υπηρεσία καθίσταται διαθέσιμη στους επισκέπτες.


 Σε περίπτωση χρήσης του λογαριασμού με τρόπο που αντιβαίνει τους παρόντες όρους, η AGROCLICA IKE διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού χωρίς προειδοποίηση του χρήστη από τις υπηρεσίες της και κατάργησης του λογαριασμού του. Σε κάθε περίπτωση η AGROCLICA IKE επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να επεξεργάζεται τα σχόλια και τις αξιολογήσεις των χρηστών, πριν τη δημοσιοποίησή τους, για τη διακρίβωση της συμβατότητάς τους με τις παρούσες ρυθμίσεις  και δικαιούται να μην επιτρέψει τη δημοσιοποίηση σχολίων, που αντιβαίνουν τους παρόντες Όρους.

Ο ρόλος της agroclica.gr  και η  αποποίηση ευθύνης


ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ

Δε φέρουμε κανενός είδους ευθύνη για θετική ή αποθετική ζημία που τυχόν προκληθεί σε επισκέπτη/χρήστη των υπηρεσιών μας από την προβολή των πληροφοριών στον παρόντα ιστότοπο. Σε καμία περίπτωση δε φέρουμε ευθύνη, αστική ή ποινική, που θα υποστεί ο οποιοσδήποτε επισκεφτεί τον ιστότοπό μας. Αυτό περιλαμβάνει και την πιθανότητα ιών που η απομακρυσμένη σύνδεση στον ιστότοπο μπορεί να φέρει.

Η AGROCLICA IKE ως ιδιοκτήτρια του ιστοτόπου και των παρεχόμενων υπηρεσιών της σε καμία περίπτωση δεν είναι πωλητής των προβαλλόμενων προϊόντων και δεν θεωρείται ούτε πρέπει να θεωρείται ποτέ συναλλασσόμενος μεταξύ του επισκέπτη/χρήστη του ιστοτόπου και των συνεργαζόμενων καταστημάτων που φιλοξενούνται στην agroclica.gr. Εφόσον ο επισκέπτης / χρήστης επιθυμεί να προβεί σε αγορά προϊόντος, ανακατευθύνεται στον δικτυακό τόπο του ηλεκτρονικού καταστήματος και εφ' εξής η συμπεριφορά του και η συναλλαγή του διέπεται από τους όρους χρήσης και την πολιτική προστασίας δεδομένων και ασφάλειας συναλλαγών του εκάστοτε καταστήματος. Περαιτέρω η AGROCLICA IKE δεν παρέχει καμία ρητή εγγύηση, ότι η Υπηρεσία agroclica.gr θα παρέχεται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται συμπεριλαμβανομένης και της λειτουργίας των εξυπηρετητών (servers) μέσω των οποίων η Υπηρεσία διατίθεται . Επίσης, η AGROCLICA IKE δεν ευθύνεται σε περίπτωση δυσλειτουργίας, διακοπής λειτουργίας του υλικού (hardware) ή λογισμικού (software), που χρησιμοποιεί και επίσης δεν εγγυάται και δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για την ποιότητα, επάρκεια και ασφάλεια της επικοινωνίας για οποιοδήποτε σημείο του τηλεπικοινωνιακού δικτύου του παρόχου διαδικτυακών υπηρεσιών (ΙSP) ή άλλων δικτύων που απαιτούνται για την λειτουργία της Υπηρεσίας και της ιστοσελίδας που τη φιλοξενεί και δεν υπέχει ευθύνη για προβλήματα λειτουργικότητας του δικτύου που οφείλονται σε τρίτους φορείς και καθιστούν πρόσκαιρα ή και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα την Υπηρεσία μη διαθέσιμη.

Ασφάλεια

Κάθε επικοινωνία με τον ιστότοπο agoclica.gr γίνεται αποδεκτό από το χρήστη πως θεωρείται ως έγγραφη και ο χρήστης αποδέχεται όλες τις συνέπειες της.


Η ασφάλεια στο Internet αποτελεί ένα ευαίσθητο θέμα καθώς το Internet είναι ένα πεδίο ανοιχτό και ελεύθερα προσπελάσιμο σε τρίτους. Δικλείδες ασφαλείας υπάρχουν σε επίπεδο δικτυακού τόπου με τη χρήση ηλεκτρονικών πιστοποιητικών και συστήματος προστασίας δικτύου (firewall) υψηλής προστασίας. Η AGROCLICA IKE δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και ιστοσελίδων στις οποίες παραπέμπει μέσω hyperlinks ή διαφημιστικών δημιουργικών και δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία των χρηστών του με τρίτους παρόχους υπηρεσιών και προϊόντων που διαφημίζονται στην Υπηρεσία και για την οποιαδήποτε εμπορική συναλλαγή τυχόν προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

Ειδικά για τους συνδέσμους (“hyperlinks”)


Ο ιστότοπος agroclica.gr ενδέχεται, μεταξύ άλλων, να παρέχει σύνδεσμο (“hyperlink”) σε ιστότοπους ή ιστοσελίδες τρίτων, οι οποίοι έχουν τον έλεγχο για το περιεχόμενο που αναρτούν εκεί και, συνεπώς, την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια αυτών και την εγκυρότητα του περιεχομένου τους. Η AGROCLICA IKE δεν φέρει καμιά σχετική ευθύνη οποιασδήποτε φύσης για την καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρήση των εν λόγω ιστότοπων ή ιστοσελίδων τρίτων. Ο επισκέπτης/χρήστης του iστότοπου αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι η AGROCLICA IKE δεν υποχρεούται, ούτε δύναται να ελέγξει την ασφάλεια και το περιεχόμενο των ιστότοπων, των ιστοσελίδων, του περιεχομένου και των υπηρεσιών τρίτων, στις περιπτώσεις που  αυτή παρέχει σχετικό σύνδεσμο. Ο επισκέπτης/χρήστης του iστότοπου agroclica.gr υποχρεούται να απευθύνεται απευθείας στους παρόχους των εν λόγω ιστότοπτων για τυχόν ερωτήσεις ή άλλα θέματα που σχετίζονται με την επίσκεψη ή/και τη χρήση τους και να συμμορφώνεται με τους σχετικούς όρους χρήσης αυτών. Η AGROCLICA IKE διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρεί από τον ιστότοπο agroclica.gr, οποτεδήποτε και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, συνδέσμους με ιστότοπους/ιστοσελίδες τρίτων.

Πολιτική cookies

Στον ιστότοπό μας  χρησιμοποιούμε μέθοδο παρακολούθησης της περιήγησης του επισκέπτη με σκοπό την κατάρτιση προφίλ εκ μέρους μας ( Cookies). Αυτό που γίνεται με την περιήγησή σας είναι με ανώνυμο τρόπο να εντοπίζουμε τι διεύθυνση IP για στατιστικούς λόγους επισκεψιμότητας βάσει Google Analytics. Σας ενθαρρύνουμε περαιτέρω να αναζητήσετε τη σημασία των στοιχείων που συγκεντρώνει η ως άνω υπηρεσία.


Όνομα cookie
Πάροχος
Σκοπός
agroclica_session
agroclica.gr
Χρησιμοποιείται από την πλατφόρμα για την διατήρηση του αυθεντικοποιημένου χρήστη (logged in) κατά την περιήγησή του στη σελίδα.
cookie_consent_level
agroclica.gr
Αποθηκεύει την επιλογή του χρήστη κατά την αποδοχή των όρων χρήσης (cookie concent)
cookie_consent_user_accepted
agroclica.gr
Αποθηκεύει αν ο χρήστης έχει δεί και έχει αποδεχτεί (σε οποιοδήποτε επίπεδο) τους όρους χρήσης της πλατφόρμας.
cookie_consent_user_consent_token
agroclica.gr
Αλφαριθμητικό που χρησιμοποιείτε από τη πλατφόρμα για την αποδοχή των cookies από το χρήστη.
XSRF-TOKEN
agroclica.gr
Αλφαριθμητικό που χρησιμοποιείτε από τη πλατφόρμα για την εγκυρότητα των φορμών που διαθέτει για αποκλεισμό κακόβουλων προγραμμάτων (bots).
_ga
agroclica.gr

Αυτό το cookie τίθεται από την υπηρεσία Google Analytics και σύμφωνα με τον πάροχο χρησιμοποιείτε για τον διαχωρισμό των χρηστών και δεν αποθηκεύει ευαίσθητα δεδομένα.


Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στο
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

_ga_MQFXJG6V0D
agroclica.gr

Αυτό το cookie τίθεται από την υπηρεσία Google Analytics και σύμφωνα με τον πάροχο χρησιμοποιείτε για την διατήρηση της κατάστασης ανάμεσα στις σελίδες (session state persist).

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στο
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage


Έγγραφος τύπος

Ο χρήστης - επισκέπτης αναγνωρίζει και αποδέχεται, ότι η επικοινωνία που επιτυγχάνεται μεταξύ αυτού και μέσω των ηλεκτρονικών φορμών και εγγράφων που διατίθενται από την υπηρεσία σε ό,τι αφορά την ενημέρωση  του,  γίνεται αποδεκτή εκ μέρους του χρήστη   ως έγγραφη και ο χρήστης αποδέχεται όλες τις συνέπειές της.

Τελικές Διατάξεις

Αναφορικά με την τροποποίηση των όρων του παρόντος: Η AGROCLICA IKE διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης της agroclica.gr, ενημερώνοντας κατάλληλα τους επισκέπτες - χρήστες της . Εξακολούθηση της χρήσης της  παρεχόμενης υπηρεσίας από την agroclica.gr μετά από κάθε τροποποίηση των όρων παροχής της συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των τροποποιήσεων. Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της agroclica.gr καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο και το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το Νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει.

2024 Agroclica, All rights reserved