Γνωρίζοντας την καλλιέργεια του κολοκυθιού

Καλλιεργητικές πρακτικές στο κολοκύθι

Φυτοπροστασία

Θερμοκηπιακή καλλιέργεια

Τεχνολογία στην καλλιέργεια

Για τον ερασιτέχνη

Κολοκύθι

Το κολοκύθι αποτελεί ένα από τα πιο δημοφιλή λαχανικά υψηλής θρεπτικής αξίας που φυτεύεται κατά την περίοδο της άνοιξης και συγκομίζεται την περίοδο του καλοκαιριού όταν καλλιεργείται υπαίθρια, ενώ με την καλλιέργεια του σε συστήματα υπό κάλυψη είναι δυνατόν να παραταθεί η περίοδος συγκομιδής του. Θεωρείται πως κατάγεται από την Κεντρική Αμερική. Σύμφωνα με το FAOSTAT για το έτος 2021 η συνολική παραγωγή κολοκυθιού, κολοκύθας και νεροκολοκύθας στην Ελλάδα ήταν 61.120 τόνοι, με τους  3.931,17 τόνους να είναι εξαγώγιμοι.

2023 Agroclica, All rights reserved