Τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται μια συνεχώς αυξανόμενη τάση στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών στην κτηνοτροφία, με στόχο τον εκσυγχρονισμό των παραδοσιακών μεθόδων διαχείρισης του ζωικού κεφαλαίου. Ανάμεσα στις τεχνολογίες που έχουν αναπτυχθεί σχετικά με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στην κτηνοτροφία, τα τελευταία χρόνια, είναι και αυτή των ρομποτικών ταϊστρών.

Η τεχνολογία των ρομποτικών ταϊστρών και τα οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση τους

Η είσοδος μιας νέας τεχνολογίας στον τομέα της κτηνοτροφίας υπόσχεται ριζικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο γίνεται το τάισμα των ζώων σε μια κτηνοτροφική εκμετάλλευση. Οι ρομποτικές ταΐστρες αξιοποιούν την επιστήμη της ρομποτικής, καθώς και άλλες σύγχρονες τεχνολογίες με στόχο την παροχή τροφής σε ακριβείς ποσότητες και αναλογίες ανάλογα με τις ανάγκες κάθε ζώου καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η ανακάλυψη των ρομποτικών ταϊστρών φαίνεται να έχει πρωτοφανείς επιρροές στον τομέα της κτηνοτροφίας, προσφέροντας: 

1. Αύξηση στην αποδοτικότητα διαχείρισης της τροφής

Παραδοσιακά, ο καθορισμός της απαιτούμενης ποσότητας τροφής γίνεται κατά προσέγγιση με βάση την εμπειρία του κτηνοτρόφου. Οι ρομποτικές ταΐστρες μπορούν να προγραμματιστούν με ακρίβεια έτσι ώστε να παρέχουν διαφορετική ποσότητα και σύνθεση τροφής στην κάθε ομάδα ή ακόμα και στο κάθε ξεχωριστό ζώο της εκμετάλλευσης. 

Έτσι, εξασφαλίζεται: 

  • H συνέχεια της ομαλής ανάπτυξης του ζώου
  • O έλεγχος του βάρους του
  • H διατήρηση της υγείας και της ευζωίας του 
  • H αύξηση της αποδοτικότητας και της παραγωγικότητας της εκτροφής
  • Η διατήρηση της ομαλής συμβίωσης των ζώων της εκτροφής

2. Μεγαλύτερη ελαστικότητα και ευκολία στη διαχείριση του ζωικού κεφαλαίου

Σε μια κτηνοτροφική εκμετάλλευση, αλλά και γενικότερα στη φύση, δεν υπάρχουν δύο ζώα τα οποία να είναι ίδια ή που να έχουν τις ίδιες διατροφικές ανάγκες. Οι ρομποτικές ταΐστρες έχουν μεγάλη ελαστικότητα σε ό,τι αφορά τον προγραμματισμό τους. Επιτρέπουν στον κτηνοτρόφο να μπορεί να δημιουργεί διαφορετικό σιτηρέσιο για το κάθε ζώο της εκμετάλλευσης παραμετροποιώντας το ανάλογα με παράγοντες όπως είναι η ηλικία, το βάρος, η φυλή και η υγεία του ζώου. Αυτή η ελαστικότητα επιτρέπει την ακριβή διαχείριση του ισοζυγίου θρέψης του ζώου και τη δημιουργία του διαιτολογίου ανάλογα με το στάδιο του βιολογικού του κύκλου και τις προσωπικές του προτιμήσεις.

3. Παρακολούθηση και καταγραφή του ρυθμού πρόσληψης τροφής

Οι ρομποτικές ταΐστρες είναι εξοπλισμένες με αισθητήρες και έχουν δυνατότητες καταγραφής δεδομένων σχετικά με το κάθε ζώο μεμονωμένα. Έτσι, προσφέρουν πληροφορίες στον κτηνοτρόφο σχετικά με την πρόσληψη τροφής από το κάθε ζώο, τη διάρκεια διατροφής και τη συχνότητα.Έτσι, επιτρέπουν στον κτηνοτρόφο να:

  • Παρακολουθεί τις διατροφικές συνήθειες του κάθε ζώου. 
  • Εντοπίζει τις μη αναμενόμενες συμπεριφορές των ζώων της εκμετάλλευσης.
  • Λαμβάνει στοχευμένες αποφάσεις σχετικά με τη διαχείριση της θρέψης και της υγείας της εκτροφής. 
  • Διαχειρίζεται με μεγαλύτερη ευκολία και ακρίβεια τα ιστορικά δεδομένα για τη σύνθεση των διαιτολογίων.

4. Μείωση του κόστους των εργατικών εξόδων και εξοικονόμηση χρόνου

Παράλληλα με την αυτοματοποίηση που επιτυγχάνεται στο τάισμα με τη χρήση ρομποτικών ταϊστρών, μειώνονται και οι ανάγκες σε εργατικά χέρια και εξοικονομείται χρόνος για την εκτέλεση των υπόλοιπων εργασιών που χρειάζεται να γίνουν στην εκτροφή, καθώς δεν απαιτείται ανθρώπινη παρέμβαση για την παροχή της τροφής. Ωστόσο, ο κτηνοτρόφος μπορεί να παρακολουθεί και να ελέγχει τη διαδικασία από απόσταση. Έτσι, του επιτρέπεται να εστιάζει σε άλλα κρίσιμα ζητήματα όπως  η υγεία των ζώων, η αναπαραγωγική τους δραστηριότητα και η γενικότερη συντήρηση της εκτροφής.

5. Μείωση του κόστους παραγωγής και των απωλειών σε τροφές

Με τη χρήση των παραδοσιακών μεθόδων διανομής των ζωοτροφών υπάρχουν απώλειες στις ζωοτροφές. Για παράδειγμα, η πτώση της ζωοτροφής κατά τη διανομή της, η μόλυνση των ζωοτροφών και άλλοι παράγοντες μπορούν να οδηγήσουν σε απώλειες και αύξηση στο κόστος παραγωγής.

Με τις ρομποτικές ταΐστρες ελαχιστοποιούνται οι απώλειες στις ζωοτροφές, καθώς είναι ρυθμισμένες ώστε να μπορούν να διανέμουν με ακρίβεια την τροφή στις θέσεις ταΐσματος ή και στο κάθε ζώο ξεχωριστά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των απωλειών σε ζωοτροφές και συνεπώς την εξοικονόμηση χρημάτων για τον κτηνοτρόφο. 

ρομποτική ταΐστρα σε φάρμα βοοειδών

Ρομποτική ταΐστρα σε φάρμα βοοειδών

6. Εξασφάλιση της ευζωίας και μείωση του στρες

Η εξασφάλιση της ευζωίας των ζώων της εκμετάλλευσης είναι υψίστης σημασίας και οι ρομποτικές ταΐστρες μπορούν να βοηθήσουν στην επίτευξη αυτού του στόχου. Μέσω της παροχής τροφής στα ζώα της εκμετάλλευσης ανά τακτά χρονικά διαστήματα, μειώνεται το στρες λόγω πείνας, καθώς επίσης και η πιθανότητα εκδήλωσης επιθετικής συμπεριφοράς από τα ζώα κατά τη διαδικασία του ταΐσματος. 

Με τη χρήση ρομποτικών ταϊστρών, τα ζώα λαμβάνουν πολλά γεύματα, σε μικρές ποσότητες κατά τη διάρκεια της μέρας όπως θα συνέβαινε και αν βρίσκονταν στο φυσικό τους περιβάλλον. Έτσι, μειώνεται το στρες και προωθείται η ευζωία των ζώων της εκμετάλλευσης, παράλληλα μειώνονται οι πιθανότητες εμφάνισης πεπτικών διαταραχών και αυξάνεται η αναπαραγωγική δραστηριότητα των ζώων.