Η μηδική αποτελεί μια από τις σημαντικότερες χορτοδοτικές καλλιέργειες στην Ελλάδα και παγκοσμίως, καθώς δίνει υψηλές αποδόσεις στον παραγωγό και ταυτόχρονα καλή ποιότητα. Ο παραγωγός επιλέγει εάν θέλει είτε να κάνει κοπές κατά διαστήματα, είτε να συνδυάσει βόσκηση και κοπή. Η τελική επιλογή του προγράμματος που θα ακολουθηθεί θα πρέπει να γίνεται με βάση την τελική ποσότητα και ποιότητα του προϊόντος. Η συγκομιδή της γίνεται είτε ως σανό που είναι φυσικά αποξηραμένο χόρτο, είτε ως ενσίρωμα τυλιγμένο σε πλαστικές μπάλες ή σε οριζόντιους σορούς. 

Πότε η καλλιέργεια της μηδικής δίνει μεγαλύτερη ποσότητα και πότε καλύτερη ποιότητα τελικού προϊόντος;

Ποιοτικά, το καλύτερο στάδιο για να γίνει η συγκομιδή της μηδικής είναι το στάδιο που έχει ανθοφορήσει το 10-20% των φυτών. Όσο ωριμάζει η μηδική τόσο μειώνεται η ποιότητά της αλλά ταυτόχρονα αυξάνεται η ποσότητά της. Συνεπώς, ανάλογα με το στόχο του εκάστοτε παραγωγού σε ποιότητα ή ποσότητα παραγωγής, επιλέγει και την αντίστοιχη περίοδο συγκομιδής.

Πιο αναλυτικά, για την επίτευξη μεγαλύτερων αποδόσεων δηλαδή μεγαλύτερης ποσότητας μηδικής με ταυτόχρονη σχετική ποιότητα σανού, η συγκομιδή θα πρέπει να πραγματοποιείται όταν έχει ανθίσει σχεδόν η μισή καλλιέργεια, καθώς όταν προχωράει η καλλιέργεια προς την άνθηση πέφτουν τα φύλλα από το κατώτερο μέρος του φυτού με αποτέλεσμα να χάνονται μέρη του φυτού. Επίσης, οι κοπές θα πρέπει να πραγματοποιούνται ανά 31 με 35 ημέρες, αναλόγως και με τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν.  

Για την καλύτερη ποιότητα σανού, με ταυτόχρονη σχετική ποσοτική ισορροπία, η πρώτη κοπή θα πρέπει να γίνεται νωρίς σε πρώιμα στάδια ανάπτυξης και οι επόμενες κοπές ανά 27 ημέρες, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν. Η ποιότητα του προϊόντος σχετίζεται κυρίως με την αύξηση της περιεκτικότητας των βλαστών σε φυτικές ίνες και τη μείωση των πρωτεϊνών. Επίσης, είναι σημαντικό να μην πέφτουν τα φύλλα από το φυτό καθώς εκεί περιέχονται κατά την έναρξη της άνθησης οι μεγαλύτερες ποσότητες πρωτεϊνών, αμύλου, λιπαρών ουσιών και ανόργανων στοιχείων. Όταν έχει γίνει η κοπή, ο σανός θα πρέπει να συγκομιστεί το πολύ μέσα σε 4 ημέρες.

Ποια ώρα της ημέρας πρέπει να γίνεται η συγκομιδή του σανού;

Η ώρα που θα επιλέξει ο παραγωγός να συγκομίσει τη μηδική από το χωράφι επηρεάζει σημαντικά την ποιότητα του σανού που θα παραχθεί. Η ποιότητα του σανού εξαρτάται από τη διαδικασία της αναπνοής, μέσω της οποίας τα φυτά μετατρέπουν το άμυλο και τα σάκχαρα σε ενέργεια. Η διαδικασία της αναπνοής η οποία σταματά μόνο όταν ξεραθεί το φυτό, μειώνει την ποιότητα του σανού μετά την κοπή του φυτού. Συνεπώς, στόχος είναι η γρήγορη ξήρανση του φυτού και γι’ αυτόν τον λόγο η κοπή θα πρέπει να γίνεται τις πρωινές ώρες.

Σε ποιο στάδιο της καλλιέργειας επιτυγχάνεται η ισορροπία ποσότητας και ποιότητας;

Ο σανός ή το ενσίρωμα συνιστάται, για να έχει ισορροπία στην ποιότητα και την ποσότητα, να κόβεται από την έναρξη της άνθησης έως ότου έχει ανθίσει περίπου το 10% της καλλιέργειας, όταν προορίζεται για αξιοποίηση ως ζωοτροφή. Όταν όμως στόχος είναι να χρησιμοποιηθεί ως πρόσθετο πρωτεΐνης στις ζωοτροφές και αφού χρειάζεται να περάσει από τεχνητή ξήρανση, θα πρέπει να κοπεί στο στάδιο που εμφανίζονται οι ανθοφόροι οφθαλμοί μέχρι την έναρξη της άνθησης, χάνοντας φυσικά έτσι ο παραγωγός από την ποσότητα.

Ανθοφόροι οφθαλμοί

Ποια η σχέση της ποιότητας του σανού με τις αποδόσεις των κτηνοτροφικών ζώων;

Η ποιότητα του σανού θα επηρεάσει την παραγωγικότητα των κτηνοτροφικών ζώων ανάλογα με το στάδιο που βρίσκεται. Για παράδειγμα, το βοοειδή και τα αιγοπρόβατα κατά την ξηρά περίοδο μπορούν να καταναλώσουν σανό χαμηλής ποιότητας, αλλά κατά το πρώτο τρίμηνο γαλακτοπαραγωγής έχουν ανάγκη από σανό πολύ υψηλής ποιότητας. Κατά το υπόλοιπο διάστημα της γαλακτοπαραγωγής επίσης χρειάζονται υψηλής ποιότητας σανό ώστε τα ζώα να έχουν υψηλές αποδόσεις.